Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego

 

Celem ratownictwa wysokościowego jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, znajdującym się poza zasięgiem i możliwościami użycia standardowego sprzętu i technik wykorzystywanych
w Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służbach, czy podmiotach ratowniczych.

W latach dziewięćdziesiątych pojawiła się koncepcja specjalizacji jednostek OSP na terenie gminy Wojnicz opracowana przez st.bryg. Władysława Janika. Niestety, ówczesne władze nie podjęły tematu wdrożenia projektu (z wyłączeniem OSP Więckowice).

Analizując zagrożenia na terenie gminy jak i zagrożeń powiatu tarnowskiego, zmiany klimatyczne oraz rozwój cywilizacyjny, na wniosek Prezesa Zarządu OSP Wojnicz Sebastiana Wróbla, oraz przy pełnej akceptacji pomysłu przez Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie bryg. Tadeusza Sitko, Zarząd OSP KSRG Wojnicz podjął na zebraniu roboczym w dniu 02.07.2010r. decyzję
o budowie SGRW Wojnicz.

Grupa Wojnicka będzie pierwszą w Małopolsce Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego, zbudowaną całkowicie na bazie OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, a czwartą w województwie małopolskim w ogóle. (3 grupy PSP).

 

Ratownictwo wysokościowe wspomaga działania związane z gaszeniem pożarów, ratownictwem medycznym, technicznym, wodnym, chemicznym i ekologicznym, w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym, bądź likwidacji innego miejscowego zagrożenia: zabezpieczanie dachów podczas wichury, podbieranie podczas powodzi dryfujących przedmiotów, niemożliwych do unieruchomienia przy pomocy łodzi, likwidacja nawisów lodowych tam gdzie niema możliwości użycia innego sprzętu, ewakuacja poszkodowanych z drzew, itp…

 

Ratownictwo wysokościowe realizowane jest przy wykorzystaniu technik alpinistycznych, śmigłowca i innego sprzętu. Techniki alpinistyczne to: techniki wspinaczki górskiej, przemysłowej, i inne techniki związane z działaniami na wysokości.

 

 

 

Szkolenie ratowników wysokościowych to również nauka współpracy
i koordynacji działań po między innymi ratownikami wysokościowymi,
z różnych regionów Polski, a także unifikacja sprzętu i technik tak, aby działania były czytelne dla wszystkich ratowników i umożliwiało szybką kontrolę poprawności budowy układów ratowniczych.

 

 

 

na zdjęciu: OSP Wojnicz i OSP Milanówek po ewakuacji poszkodowanego z obiektu wysokościowego.

 

STAN OBECNY GRUPY

Grupa posiada 9 wykwalifikowanych ratowników wysokościowych wyszkolonych na obiektach GOPR Krynica oraz Szkoły Aspirantów w Krakowie oddział Nowy Sącz. W chwili obecnej dla grupy pozyskiwany jest sprzęt szkoleniowy oraz grupowy, tak aby w najbliższym czasie móc podjąć grupowe działania ratownicze. Sprzęt zlokalizowany będzie na samochodzie SRT Mercedes 911.

ZADANIA GRUPY:

Do najważniejszych zadań budowanej grupy jest zabezpieczenie wschodniej części województwa małopolskiego, zachodnich krańców województwa podkarpackiego, a w szczególności zabezpieczenie zakładów przemysłowych na terenie miasta Tarnowa, na których obiekty wysokościowe przekraczają 100m, oraz wszelkie działania w technikach linowych, niezbędnych np podczas powodzi; dodatkowo dla potrzeb Gminy Wojnicz jednostka będzie służyć wszelką pomocą związaną z działaniami na wysokości.

LICZEBNOŚĆ I KWALIFIKACJE CZŁONKÓW GRUPY

Zgodnie z wytycznymi do organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG minimalna ilość ratowników wysokościowych, która może podjąć działania ratownicze to 2 osoby. Optymalna liczba pozwalająca prowadzić działania podczas skomplikowanych zdarzeń to 5-6 osób. Mając na uwadze, że członkowie grupy są ochotnikami, których dyspozycyjność jest zmienna należy dążyć do osiągnięcia w Grupie stanu ok. 13-14 osób przeszkolonych w zakresie ratownictwa wysokościowego.