Zarząd OSP

Prezes: Wróbel Sebastian
Wiceprezes-naczelnik: Setlak Wojciech
Wiceprezes: Karpiel Stanisław
Z-ca naczelnika: Banaś Jakub
Sekretarz: Gniady Krzysztof
Skarbnik: Kurleto Ewelina
Gospodarz: Kurleto Tomasz
Kronikarz: Cieśla Mateusz
Członek: Mleczko Andrzej